04.04.2013. "Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu” - to tytuł wykładu Jolanty Szwalbe, który został wygłoszony w Bibliotece Miejskiej w Nałęczowie. Pani Jolanta jest autorką 3 książek - antologii cytatów. W swoim wykładzie autorka określiła starość jako stan ducha nie ciała. Cytuje sławnych ludzi, którzy w sile wieku zaczęli się realizować. Wykład ten miał na celu zmobilizowanie seniorów do aktywności w każdej dziedzinie życia. Aby czuć się młodą trzeba mieć pasje i je realizować, trzeba szukać nowych wyzwań i podążać ciągle naprzód. Autorka, jak zaznaczyła, jest niepoprawną optymistką i tym optymizmem chce zarazić innych.