5 grudnia 2012 r.odbyło się poraz kolejny spotkanie z Prof. dr hab. Zdzisławem Jerzym Adamczykiem pt. Oktawia Żeromska - historia mniej znana.
Zdzisław Jerzy Adamczyk - profesor Akademii Świętokrzyskiej, przez sześć lat szefował Instytutowi Filologii Polskiej.Swoją karierę naukową związał z Kielcami i Stefanem Żeromskim. Uważany jest za najlepszego znawcę jego twórczości. Jest autorem wielu opracowań biograficznychi edytorem sześciu tomów Listów Stefana Żeromskiego.