W dniu 17 października 2012 r. Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa i Miejsko-Gminna Biblioteka zaprosiła Panią dr Grazynę Jakimińską. Która wygłosiła wykład pt. "Dr Wacław Lasocki 1837-1921".
Wacław Lasocki - lekarz i społecznik, pamiętnikarz i bibliofil, uczestnik powstania styczniowego, sybirak.
Od 1884 roku był prezesem Rady Zakładu Leczniczego w Nałęczowie i jednym z jego założycieli. Współtwórca nałęczowskiego muzeum i jego kustosz.
Zmarł i został pochowany w Nałęczowie.