11 maja 2012 r. - Odbyło sie podsumowanie konkurs plastycznego „Wkomponuj Bolesława Prusa w pejzaż Nałęczowa” organizowanego przez Powiatow± Bibliotekę Publiczn± i biblioteki powiatu puławskiego.
Do konkursu zgłoszono 87 prac uczniów z 5 szkół podstawowych gminy Nałęczów i gimnazjum w Sadurkach, przy zaangażowaniu 10 nauczycieli.
Komisja wybrała 3 najlepsze prace. Zostan± one przekazane do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach i wezm± udział w II etapie konkursu. Ponadto Komisja przyznała 25 wyróżnień . W ocenie prac Komisja brała pod uwagę odzwierciedlenie tematu konkursu, pomysłowo¶ć i różnorodn± technikę wykonania.

Nagrody główne- równorzędne otrzymali
1. Karolina Brzezicka, kl. II b, SP w Nałęczowie
2. Inga Lewandowska, kl. II b, SP w Nałęczowie
3. Michał Węgorowski, kl. VI , SP w Sadurkach

Wyróżnienia otrzymali
1. Julia Szczerbetka, kl.II, SP w Piotrowicach
2. Adrian Kamiński, kl. Ii, SP w Piotrowicach
3. Karolina Góra, kl.I c, SP w Nałęczowie
4. Kamil Siwek, kl.II b, SP w Nałęczowie
5. Tomasz Mazur, kl.II b, SP w Nałęczowie
6. Mateusz Wijaszka,kl.II b, SP w Nałęczowie
7. Patrycja Aftyka, kl.II b, SP w Nałęczowie
8. Martyna Mazurek, kl.II b, SP w Nałęczowie
9. Wojciech Muciek, kl.II b, SP w Nałęczowie
10. Aleksandra Piotrowska, kl. III a SP w Nałęczowie
11. Katarzyna Gębal, kl. III a SP w Nałęczowie
12. Radosław Kubiak, kl. III a SP w Nałęczowie
13. Julia Włosek, kl. III a SP w Nałęczowie
14. Filip G±bka, kl. III a SP w Nałęczowie
15. Natalia Kałdonek, kl. III a SP w Nałęczowie
16. Julia Mirosław, kl. III b SP w Nałęczowie
17. Zuzanna Piech, kl. III b SP w Nałęczowie
18. Roksana Barto¶, kl. II a SP w Nałęczowie
19. Ksenia Żyłka, kl. I SP w Drzewcach
20. Sandra Pardyka, kl.I Gimnazjum w Sadurkach
21. Weronika Chęć, kl. V SP w Czesławicach
22. Karolina Waryszak, kl. V SP w Czesławicach
23. Weronika Pardyka, kl VI, SP w Sadurkach
24. Hubert Bednarski, kl. VI SP w Sadurkach
25. Jagoda Chołody, kl. VI SP w Sadurkach