17 września 2010 - odbyło się spotkanie zorganizowane przez Naszą Bibliotekę razem z Lubelskim Towarzystwem Miłośników Książek. Tematem spotkania była wydana przez Bibliotekę pozycja książkowa pt. Faustyna Morzycka - Siłaczka Żeromskiego.
Spotkanie poprowadził autor książki Pan Jerzy Michał Sołdek. Przedstawił on historię powstania tej publikacji. Jednym z głównych tematów były nowe fakty z życia Faustyny i jej najbliższej rodziny. Duży wpływ na treść książki miały dzienniki matki Faustyny - Marii Wrońskiej, oraz prywatna korespondencja rodziny Morzyckich, zebrana i uporządkowana przez Leona Toeplitza.
Dzięki skrupulatnym badaniom udało się wyjaśnić wiele nieścisłości jakie były we wcześniejszych publikacjach o Faustynie Morzyckiej.