25 lutego 2010 - Tym razem uczestnicy zajęć plastycznych zostali postawieni przed bardzo trudnym zadaniem stworzenia makiety naszego miasta. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością, zmysłem przestrzennym i niewątpliwymi umiejętnościami plastycznymi. W trakcie 2 - godzinnych zajęć powstały najbardziej charakterystyczne budowle Nałęczowa; Pałac Małachowskich, Sanatorium Książę Józef, Chata Żeromskiego, Mauzoleum Adasia, Stare Łazienki, Brama parkowa i wiele innych obiektów architektonicznych.