14 maja 2009 - Czytamy dzieciom - Czytanie zbliża pokolenia. W ramch Faustymnaliów jak co roku zaprasiliśmy gości specjalnych, którzy czytali dzieciom. Tym razem do czytania zaproszeni zostali: farmaceutka - Monika Dorotiak, strażak - Bogdan Marczyński, ratownik WOPR - Adam Musiał, bibliotekarz - Jolanta Błaszczyk. Dzieci wysłuchały kilku bajek i wierszyków.