20 lutego 2008 - Odbyło się 22, a pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Spotkanie z Literaturą Współczesną. Składało się ono jak zwykle, z dwóch części. W pierwszej mieliśmy okazje poznać autora młodego pokolenia - Zbigniewa Masternaka. Pan Zbigniew był już gościem naszej Biblioteki 2 lata temu, od tego czasu wydał 2 nowe książki z cyklu Księstwo. Przybyła publiczność mogła się usłyszeć co zmieliło się w życiu tego młodego twórcy, porozmawiać o jego dorobku literackim i warsztacie pracy. Pan Masternak pisze również scenariusze filmowe i dramat. Opisuje naszą rzeczywistość poprzez opowieść, film i dramat. Uważa że dramat odzwierciedla ją najpełniej. W drugiej części odbyła się prezentacja nowości przez Panią Elżbietę Kocembę z WBP w Lublinie.. Mogliśmy się dowiedzieć co ukazało się na rynku wydawniczym z początkiem 2008 r.i co warto przeczytać.