7 maja 2007 - Spotkania autorskie z Krzysztofem Petkiem w gimnazjach gminy. Spotkania były inauguracją Faustynaliów, tygodnia imprez bibliotecznych przypominających działalność oświatową Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie w czasie zaborów, we współczesnej formie. Autor prezentował swoje książki, omówił warsztat dziennikarski a także zdradził pomysły na tematy do książek. Najbardziej wzbudziły zainteresowanie wśród młodzieży propozycje spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, pożyteczny i bez używek. Są to szkolenia na obozach czytelniczych z elementami surwiwalu, warsztaty dziennikarskie, szkolenia samoobrony, wyprawy w tajemnicze trudnodostępne miejsca.