W dniu 28 lutego 2007 r. odbyło się kolejne Spotkanie z Literaturą Współczesną. Tym razem zaproszeni goście
i miłośnicy literatury mogli się spotkać ze znanym lubelskim prezenterem telewizyjnym, wykładowcą akademickim i pisarzem drJackiem Dąbałą. Pan Dąbała zapoznał zgromadzoną publiczność ze swoją twórczością i omówił interesujące etapy swojej kariery od przygody z telewizją i radiem do twórczości beletrystycznej i naukowej.
W dalszej części spotkania prezentacji polskiej literatury najnowszej dokonała Pani Magdalena Wójcikiewicz instr. WBP w Lublinie. Najciekawsze pozycje z literatury zagranicznej omówiła - debiutująca w tej roli - pani Magdalena Kossowska.