W dniu 29 stycznia 2007 r. miało miejsce w Bibliotece 6. spotkanie z cyklu "Ludzie z Regionalną Pasją", które zamknęło roczny etap edukacji regionalnej, zwieńczony utworzeniem Działu Zbiorów Specjalnych i wydawnictwem "Mała Ojczyzna" Katalog materiałów do historii Nałęczowa. W spotkaniu uczestniczyła autorka katalogu, pani Janina Babinicz-Witucka, która opowiedziała o historii powstania zbioru i jego zawartości merytorycznej. Dyrektor Biblioteki pani Wiesława Jóźwicka podziękowała instytucjom i osobom fizycznym, którzy wspomogli finansowo ideę utworzenia działu zbiorów historycznych Nałęczowa i wydania katalogu tychże zbiorów. Spotkanie zakończył wykład pani dr Jolanty Rodzoś, prac. nauk. UMCS w Lublinie nt. : Lubelszczyzna w Europie Regionów.