W dniu 24 maja odbyło się w Bibliotece V spotkanie z cyklu "LUDZIE Z REGIONALNĄ PASJĄ" - wykłady, prezentacje, warsztaty, spotkania z twórcami.
Zaproszeni czytelnicy i młodzież nałęczowskich szkół średnich i gimnazjalnych wysłuchali Janiny Babinicz-Wituckiej, Nałęczowskie Rody na trwałe wpisane w dziedzictwo kulturowe Nałęczowa. Wobec znacznej ilości zasłużonych osób i rodzin dla rozkwitu Nałęczowa, autorka wykładu skupiła się głównie na założycielach Uzdrowiska Nałęczów i rodzinie Górskich, Malewskich, Benni, Żylskich. Inne rodziny zostaną przedstawione w spotkaniu wrześniowym.