W dniu 21 marca 2007 r. odbyło się kolejne Spotkanie z cyklu Ludzie z Regionalną Pasją. Zaproszeni goście
i przybyła publiczność mogli wysłuchać dwóch regionalistów. Pierwszy wystąpił Pan Jerzy Michał Sołdek
z referatem pt. Sybiracy w dziejach Nałęczowa. Podkreślał on nieoceniony wpływ "Sybiraków" na rozwój Nałęczowa jako uzdrowiska. Szczególnie podkreślał tu dużą role założycieli uzdrowiska: Fortunata Nowickiego, Wacława Lasockiego i Konrada Chmielewskiego. A także wielu innych, którzy tu mieszkali lub przebywali tylko sezonowo a łączyła ich wspólna przeszłość zesłańców.
W drugiej części wystąpił Pan Krzysztof Zalech, prezentując teksty, które znajdą się w przygotowywanej publikacji zawierającej legendy o Nałęczowie.