W dniu 25 lutego odbyło się w Bibliotece II spotkanie z cyklu "LUDZIE Z REGIONALNĄ PASJĄ".
.Tematem spotkania była literatura regionalna, którą prezentowała Magdalena Wójcikiewicz, instr.WBP w Lublinie i Halina Bukowska, prezes Towarzystawa Przyjaciół Nałęczowa. Drugim tematem była, historia Miejsc Pamięci na terenie miasta i gminy Nałęczów, który zreferował historyk regionalista, Jerzy Michał Sołdek.