W dniu 25 stycznia odbyło się w Bibliotece I spotkanie z cyklu "LUDZIE Z REGIONALNĄ PASJĄ"
.Zaproszeni czytelnicy z wyjątkową uwagą wysłuchali wykładu dr Jolanty Rodzoś: Kształtowanie tożsamości lokalnej, który jasno określił zależności i czynniki wpływające na nasze miejsce w lokalnej społeczności.
Prezentacja z komentarzem etnograficznym, strojów regionalnych Lubelszczyzny, w wykonaniu pani Marty Miśniakiewicz z pracowni strojów regionalnych i narodowych, była wielką ucztą dla oka i poznaniem interesujących rodowodów ubioru w poszczególnych rejonach Lubelszczyzny.