Tradycyjnym już zwyczajem, w dniu 21 stycznia 2006 r.(sobota) miało miejsce Noworoczne Spotkanie Nałęczowskich Bibliotekarzy. W czasie spotkania, przy noworocznym torcie i toaście, podsumowaliśmy rozdział upowszechnia czytelnictwa w gminie za 2005 rok i wytyczyliśmy sobie zadania na rok 2006. Miniony rok był bardzo dobry w działalności i osiągnięciach Nałęczowskiej Biblioteki. Liczymy na podobne efekty w nowym 2006 r. Będzie to rok edukacji regionalnej i upowszechniania działań lokalnych na rzecz naszej "Małej Ojczyzny". Dyrektor Biblioteki obdarowała wszystkich upominkami "Ziemia Lubelska"- przewodnik. W spotkaniu uczestniczył również burmistrz Nałęczowa, od którego przyjęliśmy Noworoczne Życzenia.