Faustyna MorzyckaFAUSTYNA MORZYCKA
(1864 -1910)


Nałęczowska Siłaczka - Patronka Miejsko-Gminnej Biblioteki,działaczka społeczno- oświatowa, zasłużona popularyzatorka i pisarka dla ludu. Urodzona w Tambowie, lata dziecinne spędza wraz z rodzicami na zesłaniu. Wychowanie otrzymuje w domu doktora Fortunata Nowickiego w Lipecku, a następnie w Nałęczowie.
W młodości związana z tajnym Warszawskim Kołem Oświaty Ludowej. Autorka licznych książek popularno-oświatowych dla ludu, adaptacji utworów literackich oraz powieści.
W latach 1906-1908 działaczka Towarzystwa Oświatowego "Światło".
Niezmordowana krzewicielka oświaty - zakłada szkoły, prowadzi kursy, szkolenia, odczyty. Aresztowana za pomoc zbiegłym więźniom z zamku lubelskiego, spędza kilka miesięcy w więzieniu. Ostatnie przeżycia powodują, że traci wiarę w skuteczność działania...

Z dniem 20 maja 1980 r., Aktem Nadania Imienia przez Wojewodę Lubelskiego, Biblioteka otrzymała nazwę: "Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie".
W zbiorach Biblioteki:
1. Krystyna Jabłońska "Płomień na wietrze" - powieść biograficzna o Faustynie Morzyckiej, Lublin 1964.
2. Faustyna Morzycka "Z dalekiej północy", Warszawa 1907.
3. Faustyna Morzycka "Grecja", Warszawa 1910.
4. Zofia Zarnecka "Działalność oświatowa Faustyny Morzyckiej" Warszawa 1948.

Bibliotekarki u grobu patronki w 140 rocznicę urodzin
.
Kraków. Cmentarz Rakowicki. 24 października 2004